Mặt bằng khu đất căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình

Mặt bằng khu đất xây căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình