Mặt bằng tầng căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình

Mặt bằng tầng căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình