Tiến độ thi công dự án 91 Phạm Văn Hai Tân Bình

Tiến độ thi công của dự án 91 Phạm Văn Hai Tân Bình, giao nhà quý 3//2014