Vị trí dự án căn hộ 91 Phạm Văn Hai Tân Bình

Vị trí dự án căn hộ 91 Phạm Văn Hai tại phường 3, Quận Tân Bình