Căn hộ Full House Bình Tân - căn hộ 56m2

Căn hộ Full House Bình Tân – căn hộ 56m2