Căn hộ Full House Tên Lửa - căn hộ 65m2

Căn hộ Full House Tên Lửa – căn hộ 65m2