Thiết kế căn hộ Hoa Sen Quận 11 loại B1 diện tích 64m2

Thiết kế căn hộ Hoa Sen Quận 11 loại B1 diện tích 64m2