Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại A8 diện tích 72.1m2

Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại A8 diện tích 72.1m2. Gồm 2 PN, 2 WC