Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B6 diện tích 110.9m2

Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B6 diện tích 110.9m2. Gồm 3 PN, 2 WC