Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B7 diện tích 99.7m2

Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B7 diện tích 99.7m2. Gồm 2 PN, 2 WC