Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B8 diện tích 106m2

Thiết kế Căn Hộ Homyland 2 Quận 2 loại B8 diện tích 106m2. Gồm 2 PN, 1 WC