Mặt bằng tầng và căn hộ ParcSpring loại 67m2 68m2 69m2

Mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ ParcSpring loại 67m2 68m2 69m2