Mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ ParcSpring loại 88m2 và 91m2

Mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ ParcSpring loại 88m2 và 91m2