Hình thực tế chung cư SGC Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh

Chung cư SGC Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh dự kiến giao nhà cuối năm 2013