Mặt bằng tầng 24 và 26 tháp C Căn Hộ Tropic Garden Quận 2

Mặt bằng tầng 24 và 26 tháp C Căn Hộ Tropic Garden Quận 2