Mặt bằng tầng 3 và 4 tháp C Căn Hộ Tropic Garden Quận 2

Mặt bằng tầng 3 và 4 tháp C Căn Hộ Tropic Garden Quận 2. Mỗi tầng 8 căn