Căn hộ viethome loại B 62.40m2

Căn hộ viethome loại B 62.40m2