Căn hộ viethome loại C 56.55m2

Căn hộ viethome loại C 56.55m2