Căn hộ viethome loại D 62.18m2

Căn hộ viethome loại D 62.18m2