Căn hộ viethome loại K 64.45m2

Căn hộ viethome loại K 64.45m2