Căn hộ viethome loại M 50.54m2

Căn hộ viethome loại M 50.54m2