Vị trí Căn hộ Khang Gia Gò Vấp

Vị trí của Căn hộ Khang Gia tại phường 14, Quận Gò Vấp