Golde Bay tọa lạc tại Biển bãi dài Cam Ranh

Golde Bay tọa lạc tại Biển bãi dài Cam Ranh