Giá bán của Căn hộ Nhất Lan 3 Bình Tân

Căn hộ Nhất Lan 3 Bình Tân có giá bán từ 562 triệu/căn