Khu nhà cao tầng Green City - Vườn Tùng

Khu nhà cao tầng Green City Long An – Vườn Tùng