Mặt bằng tầng 8 căn hộ Nhất Lan 3 Bình Tân

Mặt bằng tầng 8 của Chung cư Nhất Lan 3 Bình Tân