Mặt bằng Căn hộ Sunview 3 Block A1 tầng 2

Mặt bằng Căn hộ Sunview 3 Block A1 tầng 2