Mặt bằng phân lô dự án Savico Thủ Đức

Mặt bằng phân lô dự án Savico Residence Thủ Đức