Mặt bằng tầng Căn hộ Babylon Investco 683 Âu Cơ

Mặt bằng tầng Căn hộ Babylon Investco 683 Âu Cơ, Quận Tân Phú