Ông Đặng Quốc Tiến - Phó Tổng giám đốc MB kiêm Chủ tịch HĐQT Việt REMAX

Ông Đặng Quốc Tiến – Phó Tổng giám đốc MB kiêm Chủ tịch HĐQT Việt REMAX