Quy mô dự án Green Hills Apartment

Quy mô dự án Green Hills Apartment gồm 3 khu A, B, C cao 12 đến 15 tầng