Tiến độ xây dựng dự án Era Town Block B3 ngày 05/03/2012

Tiến độ xây dựng dự án Era Town Block B3 ngày 05/03/2012